Biznis web + portfólio služieb: Avansource.com

  • prenos webstránky na kvalitnejší hosting + pomoc s migráciou emailov
  • SEO audit a prieskum, návrh a implementácia lepšej štruktúry služieb
  • grafický dizajn na mieru vrátanie vytorenia vlastných ikoniek a pohyblivých prvkov
  • GDPR nastavenie

"Lukáš odviedol skvelú prácu na našej webstránke, ktorú vytvoril od základu. Pozorne zanalyzoval naše požiadavky a zároveň vedel poradiť na základe jeho bohatých skúseností. S Lukášom sa pracovalo veľmi efektívne a organizovane vďaka čomu boli dodržané všetky stanovené termíny. Lukáš rovnako prejavil značnú dávku kreativity pri svojich nápadoch, ktoré našu stránku veľmi obohatili a zároveň bol schopný bezproblémovo implementovať všelijaké grafické riešenia prvky, ktoré posunuli stránku na oveľa vyššiu úroveň. Lukášovi prajeme aby pokračoval vo svojej skvelej práci a my si želáme stretávať viac profesionálov ako Lukáš v našom pracovnom živote."
David Mihalik - Director of Business Development
avansource.com