SEO Audit výsledky – goddessoftouch.eu

Zvýšenie návštevnosti o 187% a prehĺbenie dosahu webstránky navýšením počtu kľúčových fráz o 106%

Prehĺbenie dosahu webstránky zabezpečí ďalší nárast návštevnosti, pretože web obsahuje viac slov a fráz, ktoré vyhľadáva širší rozsah ľudí. Takto na web prídu aj zákazníci, ktorí nemusia vyhľadávať top kľúčovú frázu, no stále si môžu objednať inú službu prípadne nájdu hlavnú službu cez ich vyhľadávanie, aj keď sa jej toto vyhľadávanie priamo netýka.

 

Skvelým výsledkom je aj nadpriemerná miera preklikov 11,3% (priemerne) a 20%+ Feb-Mar 2018 – s rastúcim trendom. To znamená, že až 11% vyhľadávaní končí na webstránke klienta. Zvyčajne je toto číslo bližšie 3%.